Umiejętności

★ ★ ★ ★ ✩ 4/5

★ ★ ★ ★ ✩ 4/5

★ ★ ★ ✩ ✩ 3/5

★ ★ ★ ✩ ✩ 3/5

★ ★ ★ ✩ ✩ 3/5

★ ★ ★ ✩ ✩ 3/5

★ ★ ✩ ✩ ✩ 2/5